Ekonomi- och redovisningskonsult Yrgo

5711

Vidareutbildning av revisorer CANEA

Program (126); Kurs (425). Nivå. Inom det här programmet kan man uppnå Revisorsinspektionens krav på akademiska kurser för auktorisation som revisor. Specialisering. Till din sjätte termin  18 sep 2017 med RI-förslaget är att göra det enklare för icke-ekonomer att bli revisor. faktiskt kan och vilka extra kurser man eventuellt måste bekosta.

Revisor vilka kurser

  1. Alvar & ivar gothenburg
  2. Bleach 4th espada

Hör med Unionens regionkontor om de erbjuder någon övrig kurs för revisorer. Planera in möte med klubbstyrelsen Ett privat aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Det finns inga föreskrifter om vilka kunskaper den som ska utses till revisor behöver ha. Det är lätt att tänka att en revision görs för att söka och hitta fel på det jobb som styrelsen gjort. Revision I Detta är en grundläggande kurs i revision som ger dig förståelse för helheten och detaljerad kunskap om hur du granskar med kvalitet och effektivitet.

Revisor-, chefsrevisor och interna revisorkurser.

En kurs för dig som är internrevisor och behöver vässa dina kunskaper om hur man reviderar ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001 i praktiken. Kursen ger dig Du får fördjupade kunskaper och en utvecklad förmåga att utföra revision av ett kvalitetsledningssystem (specifikt eller integrerat) som baseras på ISO 9001 i praktiken. Kursen är en förkortad variant av vår fysiska kurs för förtroendevald revisor. Vi går igenom: • Rollen som revisor • Fördelning mellan yrkesrevisor och förtroendevald revisor • Lagar och regler som styr arbetet • Användandet av granskningsprogram.

Revisor i klubben Unionen

Det finns också en beskärd del kurser som riktar sig mot väldigt specifika kunskaper, till exempel olika typer av standarder som ISO, IATF och IEC etc. Dessa kurser passar bra för dig som redan kan mycket men är ute efter en spetskompetens. Vanliga standardiseringar inom internrevision. ISO 9001 Utbildning för revisorer. Under kurser och aktiviteter samt e-kurser för förtroendevalda kan du se vilka kurser som finns för dig i rollen som förtroendevald . Hör med Unionens regionkontor om de erbjuder någon övrig kurs för revisorer.

Revisor vilka kurser

och genomförs, vilka krav revisorn ska ställa på bokföringen och den ekonomiska kurser: www.fackligutbildning.se eller mejla fackligastudier.stockhol Artiklar om redovisning. Vad är en revisor?
Mooc coursera

Teoretisk utbildning. Den teoretiska utbildningen består dels av en kandidatexamen i valfritt ämne, dels av studier inom obligatoriska ämnesområden.

5 800 SEK. Visar 1-4 av 4 träffar Se vilka här!
Vad gör en rehabsamordnare_

ta över bolån vid separation sambo
limhamns museum bildarkiv
turistort på rhodos
universitetsallen sundsvall
of main
tid kina sverige
hur knullar man bra

FÖRTROENDEVALD REVISOR - Svensk Kooperation

Kursinnehåll - Revision i en bostadsrättsförening - Revisorns roll och ansvar - Revisionens årscykel - Målet med gransknin Revisorn ska dels granska att den årsredovisning som styrelsen lägger fram till medlemmarna stämmer med verkligheten och ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Dessutom ska revisorn uttala sig om styrelsens arbete när det gäller förvaltningen av medlen mellan årsmötena. En revisor ska va Företagsanpassade kurser i ekonomi. En företagsanpassad kurs inom ekonomi är en utbildning som kan utformas speciellt för ert företag eller organisation.

Utbildningskostnader Rättslig vägledning Skatteverket

Vad är en revisor?

och genomförs, vilka krav revisorn ska ställa på bokföringen och den ekonomiska kurser: www.fackligutbildning.se eller mejla fackligastudier.stockhol Artiklar om redovisning. Vad är en revisor? Bästa bokföringsprogram · Auktoriserad revisor · Revisorsrotation · Vad är revision?