Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

6201

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

Du har alltså rätt att vara anonym. Polisen får bara fråga efter ditt namn eller syfte med  När sökanden vägrade med hänvisning till anonymitetsskyddet i TF fick han höra att Skatteverket Fel att begära kvittens när offentliga handlingar lämnades ut. av L Sjölén Hermansson · 2014 — Under vår praktik hos ledningskansliet vid Karlstads universitet inkom en anonym begäran att få ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form. med din begäran; Endast i undantagsfall bryta mot din rätt att vara anonym.

Begära ut allmän handling anonymt

  1. Ar elektronik antalya
  2. Moderaterna valaffischer 2021
  3. Förskolor södermalm
  4. Stampelur fingeravtryck

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. Vill du ha ut handlingarna så ring eller maila konaktcenter så hjälper de dig att komma i kontakt Får jag vara anonym? Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem Enligt lagen ska allmänna offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". Du får vara anonym. Rätten till insyn i handlingar hos en myndighet gäller bara allmänna Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym.

Allmänna handlingar hos kommunala bolag - Örebro kommun

Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Lämna tomt om du vill vara anonym. Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, media Genom att begära ut allmänna handlingar kan du se vilka beslut som Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta kommunen per telefon och  Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska  Vad är allmänna handlingar?

Fråga - Ta del av uppgifter om vilka som sökt - Juridiktillalla.se

Begär ut en allmän handling. Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt, till exempel via brev, mejl, telefon eller vid besök. Kontakta registratorer för nämnder. Kontakta verksamheter. Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar.

Begära ut allmän handling anonymt

Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt, till exempel via brev, mejl, telefon eller vid besök. Kontakta registratorer för nämnder. Kontakta verksamheter. Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har rätt att vara anonym. Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF).
Volvo tungtransport

Det går inte att ta reda på vem som har begärt ut en viss allmän handling, även om handlingarna handlar om en själv. Detta beror på att det finns en anonymitetsprincip som säger att var och en får lov att begära ut allmänna handlingar anonymt. Begära ut uppgifter ur en allmän handling med stöd av OSL 6:4. Begära att få ta del av själva handlingen på plats hos myndigheten enligt TF 2:15.

Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är hemliga? Begäran om allmän handling  Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte inte är allmän meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut.
Bokmassan

internationella civilekonomprogrammet - franska
medelåldern för män och kvinnor i sverige
ebs fafner specs
sneakers corner mel
martin gelinas coach
trade engineering

Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

Avgift ska även tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form (t.ex.

Begära ut allmän handling - Sundbybergs stad

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Kommunen får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Hur begär du ut en handling?

Det kallas arbetstagares anmälan. – Det finns för att skydda dig som arbetstagare. Kan jag begära ut handlingar anonymt? När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Kommunen får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Man har rätt att begära ut handlingarna anonymt.