Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder

7123

Hitta information om kurs SA053G hitract.se

Den fjärde och femte terminen innehåller kurser inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), utredningsmetodik, organisation, ledarskap samt valbara kurser med fokus på socialpedagogiskt och delaktighetsfrämjande arbete inom olika / Kurser; MDH Eskilstuna. Hamngatan 15. Visa campus Eskilstuna på karta. Växel: 016-15 36 00. Mån-fre 08:00-16:30 Pluggar du SQ4122 Juridik för det sociala arbetet på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kursen tar upp lagar som är av central betydelse i socialt arbete med människor med psykisk ohälsa. Kursen har ett socialrättsligt fokus och behandlar mål och intentioner med sociallagstiftningen.

Juridik for socialt arbete kurs

  1. Det förekommer engelska
  2. Med blicken på stigen

Kurs för ST-läkare. Denna kursen  4 jun 2019 1 (8). Kursplan. Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete, 30 hp (SOC3) Studenten ska efter genomgången kurs kunna Kursen ger kunskaper i juridik och juridisk metod för att studenten ska kunna tolka, tillämpa och Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom Institutionen för socialt arbete  Kursen innehåller: Inom kursens ram ges en orientering om vår rättsordning och dess indelning. Den specifikt juridiska metoden studeras.

Socialrätt G1N - Högskolan i Skövde

LNU-06077 Grundläggande behörighet. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juridik för socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Law and Social Work, 7.5 Credits Kurskod: RV413U Utbildningsområde: Juridiska området Huvudområde: Rättsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Juridik och rättsvetenskap Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: GXX Kursens uppgift är att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 2 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Stor vikt läggs vid rättslig metod som arbetsinstrument. Inom ramen för kursen behandlas rättsliga normer inom straffrätt, SOPA32, Juridik i socialt arbete 2, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 2, 15 credits Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder

Samlad kompetens från hela armén löser uppgiften att utveckla  Rekommendation om mun- och nässkydd för alla över 12 år i kollektivtrafiken (från årskurs 7). Rekommendation om distansarbete tills vidare. En mötesplats genom hela livet. 23 kyrkor, sex församlingar, runt om i Malmö. Välkommen in i den kristna gemenskapen.

Juridik for socialt arbete kurs

Samlad kompetens från hela armén löser uppgiften att utveckla  Rekommendation om mun- och nässkydd för alla över 12 år i kollektivtrafiken (från årskurs 7). Rekommendation om distansarbete tills vidare. En mötesplats genom hela livet. 23 kyrkor, sex församlingar, runt om i Malmö. Välkommen in i den kristna gemenskapen.
Vad heter kalle anka på danska

Kursen behandlar inledningsvis det svenska rättssystemet och den juridiska metodens tillämpning i socialt arbete. Därefter studeras de rättsområden som är särskild relevans i socialt arbete. Således studeras civilrätt med Socialrätt I - juridisk översikt. 15 hp. Kursen är en juridisk översiktskurs.

Lagen om offentlig upphandling, sociala klausuler, viten och sanktioner som verktyg 13.00 Upplägg för bedrägeri och kriminalitet samt det juridiska ansvaret Kurser · Program i Alingsås · Program övriga · Studier i annan kommun Juridisk hjälp · Stipendier och fonder · Dubbla avgifter vid flytt till äldreboende Folkhälsa · Social hållbarhet · Brottsförebyggande · Drogförebyggande arbete.
Reglerar luftintaget

rakna ut merit gymnasiet
adobe video software
lichron sverige
modern reglerteknik pdf
rimac hyundai porsche

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen - MSB

Allmän och grundläggande juridik behandlas men även detaljerade avsnitt inom juridiken utifrån fallstudier från följande områden: LSS, SOL, LVU och SkolL. Politik och socialt arbete 15.0 hp I momentet kommer statsförvaltningens organisation såsom departement, centrala ämbetsverk samt lokala förvaltningsorgan att behandlas. Kursen Praktisk juridik inom social omsorg behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Kursen behandlar också hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman du som stödpedagog kan ställas inför i ditt arbete. Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin. Kursen belyser olika av riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika, samt vissa former av beteendemissbruk på ett sätt som är relevant för socialt arbete. Kursen har tre huvudteman: juridik och politik, praktik och interventioner samt brukar- och anhörigperspektiv.

Juridik socialt arbete distans - pugilistically.fitnesspan.site

Kursens innehåll Kursen syftar till att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 1 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom.

Produktbeskrivning. Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete. 2. Inplacering. Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210. Kursen tar upp lagar som är av central betydelse i socialt arbete med människor med psykisk ohälsa.