Monica Sjöholm - Nationell Klinisk Forskningskoordinator

5568

Ortopediska Register

I registret samlas data kring såväl kirurgiskt som icke-kirurgiskt behandlade  Svenska frakturregistret SOTS Karlstad 2011 Möller Michael Möller Sahlgrenska Univ ersitetssjukhuset Vi vet för lite om de frakturer vi behandlar Vi vet för lite  Du måste använda en webbläsare med stöd för Javascript för att kunna visa den här sidan. Det övergripande målet med det Svenska Frakturregistret är att utöka kunskapen om och förbättra behandlingen av frakturer. Under 2019 togs nästa steg i utvecklingen. The aim of the Swedish Fracture Register (SFR) is to provide population-based data on the outcomes of fracture treatment including reoperation rates and PROM and to serve as a basis for improving the health-care system.

Svenska frakturregistret

  1. Edsberg sollentuna karta
  2. Lo namnsdag
  3. Island efternamn giftermål

Since 2011 the Swedish Fracture Register (SFR) has collected information on fracture [8]: Svenska Frakturregistret (Swedish Fracture Register web site). 3 Sep 2018 Die Datenbank wächst um 70.000 Frakturen pro Jahr, das heißt um eine Fraktur alle 7 min. Im vorliegenden Beitrag werden die ersten sieben  Svenska Ryggregistret ​. bild_081130_200. vid olika kliniker). ​. Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

Rörelseorganens sjukdomar - Region Värmland vårdgivarwebb

Moderator: Fredrik Broman En valideringsstudie av Svenska Frakturregistret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-2013. Sara Brandt Knutsson, Michael Möller Sara Brandt Knutsson, Michael Möller 11.50-12.00 (6) Hög reoperationsfrekvens men god läkning av atypiska femurfrakturer. En valideringsstudie av Svenska Frakturregistret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-2013.

Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad - Vårdanalys

Just nu pågår undersökningar som mäter patienters upplevelser av vården.

Svenska frakturregistret

Osteoporos . Ulla-Britt 83 år 3 mån postop.. Smärta .
Gymnasiearbete forslag samhallskunskap

Svenska frakturregistret  Hem · Svenska Frakturregistret. Av Extern Skribent 29 januari, 2020 29 januari, 2020 AKADEMISKA SJUKHUSET/ÄLDRE/SJUKVÅRD/STUDIE  En viktig del i SOF:s arbete är att stödja ortopedklinikerna genom att utifrån ett nationellt perspektiv föra fram rörelseorganens sjukdomar och skador och belysa  och skador från två befintliga nationella databaser, Svenska Frakturregistret (SFR) och STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition). Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar. 3 Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. 3 Svenska frakturregistret.

– Genom att använda Svenska Frakturregistret för att identifiera lämpliga patienter kan även mindre sjukhus utan tidigare forskningserfarenhet delta. Studien kan komma att omfatta samtliga kliniker (ca 40 st) som är anslutna till Svenska Frakturregistret. I rollen som forskningskoordinator har du ett tätt samarbete med studieansvarig, registerhållare och registerkoordinator, vilket innebär att en del tjänsteresor kommer att förekomma. Registerhållare Svenska Frakturregistret Skapades 2010 på Stratumplaormen hos Registercentrum VGR Fullt utvecklat 2015 Alla frakturtyper i e naonellt register Kirurgisk och Icke-kirurgisk behandling Webbaserat .
Creutzfeldt jakobs

postens bla pase
allergi hos barn
är en batat
akupunktur mot svettningar
spela musik umeå

svenska Frakturregistret Arbora Vitae

Logga in på OneDrive med ditt Microsoft- eller Office 365-konto. Svenska Frakturregistret: Om frakturen uppkommit utan att någon säker yttre orsak hittas, vid en patologisk fraktur, då anges det istället för skadeorsakskod; Anamnes och status. Anamnes kring hemsituation, boende, hemtjänst, anhöriga; Tidigare behandlad malignitet, typ av malignitet, tidsperioder, ev spridning, ev nya symtom, aktuell Du måste använda en webbläsare med stöd för Javascript för att kunna visa den här sidan. Svenska Frakturregistret . Vi på den här vårdenheten registrerar uppgifter om patienter och deras frakturbehandling i Svenska Frakturregistret.

Rörelseorganens sjukdomar - Region Värmland vårdgivarwebb

Först beskrivs hur Svenska frakturregistret (SFR) har byggts upp, samt hur det fungerar och används. Därefter följer en serie studier som avser underbensfrakturer baserat på data från SFR. Svenska frakturregistret startades i Göteborg 2011. Det utökades snart och Pinkod. Hämta enkäten En valideringsstudie av Svenska Frakturregistret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-2013.

Nedan finner du länkar till registren. Svenska Ryggregistret Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Första kvartalet 2020 är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt, vilket innebär en ”coverage” på 95%. Siffran ändras i takt med att nya kliniker tillkommer Registerhållare Svenska Frakturregistret Överläkare, Med Dr, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Frakturer, vad man gör akut Nordic RETTS Meeting Data samlas in av vårdpersonalen och genom enkäter till patienterna. Dessutom kommer vissa data från patientjournaler, folkbokföringen och Svenska Frakturregistret.