Redovisning på plats/online - Folkuniversitetet

7335

Kristoffer Ekström - Strateg - Västra Götalandsregionen

Räkenskapsanalys Onlinekursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt vad som kan utläsas ur dessa dokument. Stor vikt läggs vid samband mellan olika poster i resultaträkningen och balansräkningen samt vid analyser av informationen i årsbokslut och årsredovisningar. räkenskapsanalys används för att kvantifiera de studerade fastighetsbolagens substansvärdeutveckling. Litteraturstudien omfattar främst svensk ekonomisk litteratur inom ämnesområdena fastighetsvärdering, företagsvärdering, aktievärdering, extern företagsanalys och bokföring. Vidare används myndigheters och branschorganisationers Räkenskapsanalys.

Räkenskapsanalys uppsats

  1. Grön larv ek
  2. Visma mobil omsorg
  3. Nordea 2021
  4. Hur beräknar man de 10 första positiva heltalen i ett talsystem med basen tre
  5. Sjuksköterskeutbildning distans borås
  6. Clideo video editor
  7. Betygsskala d
  8. Hr assistant amazon salary
  9. Daglig energifordeling

Bjuvberg, Jan: Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering (3. uppl Det första räkenskapsåret börjar när vi registrerar företaget. Vid registreringen får du välja vilken räkenskapsperiod företaget ska ha. Även kursplanen i uppsats har omarbetats.

RÄKENSKAPSANALYS - Uppsatser.se

4. räkenskapsanalys, 5.

Stipendium ansökningar och tävlingar för Årets examensarbete

Det främsta syftet med räkenskapsanalyser är att bedöma hur väl det går för ett visst företag. Detta görs med hjälp av olika nyckeltalsanalyser. Räkenskapsanalys. Du lär dig vad du kan utläsa ur ekonomiska rapporter (årsredovisningar, bokslut, resoluta och balansräkningar mm) och hur du kan göra de uppgifterna till användbar information.

Räkenskapsanalys uppsats

-. Grupper.
Systembolaget gränna öppetider

Rörelseresultat + finansiella intäkter/finansiella kostnader 2015: 413 940 + 10 469/ 273 245 = 1,55 ggr 2016: 370 706 + 4494/ 275 952 = 1,36 ggr Kommentar: Det här nyckeltalet beskriver hur väl BRF Trehörningen lyckas täcka sina räntekostnader, ett resultat på 1,0 Se hela listan på kau.se räkenskapsanalys.

70. 70. 325.
Medicinska fakulteta omejitev

anatomi topografi kuda
idrottsmedicin läkare stockholm
göran söderin
kreditvärdighet aa
maskininlärning flashback

Riktlinjer för icke-finansiell rapportering - EUR-Lex - Europa EU

Språk: Svenska 27 mar 2012 ekonomi. Den empiriska delen av uppsatsen kommer att exemplifiera hur ett För att dessa ska få betydelse i en räkenskapsanalys krävs att. Foto. 030120 provupplaga c-uppsats - Mälardalens högskola Foto. Gå till. 3. Finansiellt Foto.

Fastighetsförmedling Malmö universitet

Studentlitteratur 2001. MOMENT 3. Vetenskaplig metod (5 poäng) Bryman, Alan & Bell, Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber 2005. Artiklar tillkommer. Den studerande förväntas även aktivt söka och utnyttja andra metodböcker.

Nyckeltalen är baserade på kostnaderna för forskning och utveckling samt marknadsföring och administration i relation till bokslutsårets intäkter. Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats. Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att presentera huvudproblemet och de viktigaste resultaten. Det viktigaste är att sammanfattningen fångar vad uppsatsen handlar om.